Banner BINHLUC

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2018

(17/01/2018) Sáng ngày 15/1, UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (HĐTĐ)năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước”, năm 2017 huyện Bình Lục tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng. với khẩu hiệu hành động “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nội dung thi đua được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phù với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần dân chủ. Qua phong trào đã xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điền hình, mô hình mới trên từng mặt và toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu  phát triển kinh tế xã hội. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, toàn huyện có 13 xã về đạt chuẩn nông thôn mới.  Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, an sinh xã hội có chuyển biến tích cực.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những thành tích đạt được, năm 2017, Hội đồng TĐKT huyện Bình Lục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.                                                                                                               

 Phát huy kết quả đạt được, Hội đồng TĐKT huyện Bình Lục đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Theo đó tập trung vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những  kết quả huyện Bình Lục đạt được  trong năm 2017. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Namw 2018, để phong trào thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp, Bình Lục cần tiếp tục tuyên truyền quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước, mỗi chi bộ, đảng viên phải là hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước.Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ của huyện trong năm 2018. Cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua với từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. 

 

 

Tại hội nghị, UBND huyện Bình Lục đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực.           

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện
Giấy moi
VBQPPL
Những di tích danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống
Hệ thống QLVB
Thu dien tu
Danh bạ thư điện tử
Khieu nai to cao
Chuyên mục xây dựng nông thôn mới
Các dich vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Theo dõi thi hành pháp luật
Footer BINHLUC
Skip to main content