Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Thông tin chuyên ngành

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam

(31/05/2017)

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam. Ngày 5/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn góp và tăng tổng vốn đầu tư, cụ thể: tăng tổng vốn đầu tư 1,365 triệu USD, từ 1,5 triệu USD lên thành 2,865 triệu USD; tăng vốn góp từ 500.000 USD lên thành 1,910 triệu USD.

 

Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content