Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Thông tin chuyên ngành

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam

(31/05/2017)

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam. Ngày 19/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn góp 7 triệu USD, từ 5 triệu USD lên thành 12 triệu USD.

Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content