Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Thông tin chuyên ngành

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

(31/05/2017)

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam. Ngày 19/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam với nội dung điều chỉnh là tăng quy mô sản xuất sản phẩm cụ thể: nhãn giấy từ 55 tấn/năm thành 100 tấn/năm; nhãn hướng dẫn từ 10 tấn/năm thành 20 tấn/năm; nhãn vải từ 15 tấn/năm thành 25 tấn/năm.

Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content