Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy tổ chức
(26/11/2013)
Sơ đồ tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
(27/08/2010)
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý các KCN có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.
Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content