Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch
(31/10/2016)
Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về KCN, KCX và KKT theo hướng nghiên cứu bổ sung quy định liên quan tới một số mô hình mới như: KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN - đô thị - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong các KKT, KCN, cụm công nghiệp (CCN); tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các địa phương có KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung... là những kết luận quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quản lý, hoạt động các KKT, KCN diễn ra ngày 17/8 vừa qua tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ.
>>Xem thêm
(14/08/2014)
Ngay từ tháng 12 năm 2001 UBND Hà Nam đã ban hành Quy định “Về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam” nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế trong cả nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh, trong đó có các khu công nghiệp.
>>Xem thêm
(15/08/2017)
Ban quản lý các KCN ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chồng lụt bão, hạn chế thiên tai đến năm 2020 tại các KCN tỉnh Hà Nam
>>Xem thêm
(15/01/2015)
Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND v/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng.
>>Xem thêm
Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content