Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
(17/04/2017)
Cấp ủy Chi bộ Ban quản lý các KCN yêu cầu các Tổ đảng; các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đăng ký làm theo Bác năm 2017
>>Xem thêm
(07/11/2016)
Liên Bộ KHĐT và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
>>Xem thêm
(07/11/2016)
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Tỉnh Hà Nam quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN.
>>Xem thêm
Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content