Banner BQLCKCN
 
Trang chủ » Hợp tác - Đầu tư » Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
RSS Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(30/11/2017)
Ngày 02/11/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Xây dựng Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài
(30/11/2017)
Ngày 13/11/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất, gia công, lắp ráp các loại linh kiện, bộ phận từ cao su của máy tự động
(31/10/2017)
Ngày 18/10/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm.
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(31/10/2017)
(29/09/2017)
Ngày 01/9/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Tâm Việt
(29/09/2017)
Ngày 12/9/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án sản xuất bộ lọc không khí và cung cấp dịch vụ xây dựng Jeio Vina - Hà Nam
(29/09/2017)
Ngày 13/9/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án điện tử TDI Việt Nam
(29/09/2017)
Ngày 20/9/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Ukai Việt Nam
Lịch công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
Thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trang Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Trang tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Footer BQLCKCN
Skip to main content