Liên kết
Giới thiệu » Lịch sử hình thành và phát triển 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 - 14/07/2017
Chiều ngày 13/7/2017, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Skip to main content