Liên kết
Đảng - Đoàn thể » Chi bộ 
Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên - 07/11/2017
Chiều ngày 03/11/2017, Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Trần Thị Thơm. Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
Skip to main content