Liên kết
Thông tin tuyên truyền phổ biến 
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng - 10/11/2017
Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nghị định 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ - 11/07/2017
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); 56 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam (1961 - 2017) và ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Bảo tàng Quân khu 3 phối hợp tổ chức triển lãm lưu động với hai chủ đề: Lực lượng vũ trang Quân khu 3 với Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Da cam, lương tri và công lý”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 18/11/2016
Ngày 30-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016 - 15/11/2016
Sáng ngày 11/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016.

Hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ - 15/11/2016
Sáng ngày 14/11/2016, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - 14/11/2016
Skip to main content