Liên kết
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hợp tác - đầu tư Xem thêm

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học YoungDong (Hàn Quốc) về xây dựng trường đại học tại Khu Đại học Nam Cao
Sáng ngày 10/11/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học YoungDong (Hàn Quốc) về xây dựng trường đại học tại Khu Đại học Nam Cao.
Skip to main content