Liên kết
Thông báo
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025 - 15/11/2016

Ngày 02/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025

Nội dung tệp đính kèm: Tải về

Tin, bài mới hơn
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Trương Công Khải, Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 10/01/2018
Skip to main content