Liên kết
Thông tin tuyên truyền phổ biến
Hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ - 15/11/2016

Sáng ngày 14/11/2016, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 Dự hội nghị có bà Lê Thị Liên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); lãnh đạo các sở, ban, ngành; trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách của các sở, ngành; lãnh đạo UBND, trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, ông Trần Văn Ba triển khai nội dung cơ bản và những điểm mới trong Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, tập trung vào các nội dung chính: Quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến chính sách; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; những điểm mới trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản hiện hành...
Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Trần Văn Ba giới thiệu một số nội dung trong nghị định

 

Hội nghị giúp cán bộ tư pháp nói riêng, cán bộ trực tiếp tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong tỉnh nắm rõ nội dung, những điểm mới trong việc xây dựng văn bản, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được hiệu quả./.

 

http://hanam.gov.vn/
Tin, bài mới hơn
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng - 10/11/2017
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ - 11/07/2017
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 18/11/2016
Hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016 - 15/11/2016
Các tin, bài khác
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - 14/11/2016
Skip to main content