Liên kết
Thông tin chỉ đạo điều hành | Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban
Quy chế thi đua khen thưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016

Ngày 01/7/2016 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQL về việc Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

 Nội dung tệp đính kèm: Quyết định;

                                             Quy chế.

Tin, bài mới hơn
10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 - 15/03/2017
Chương trình công tác năm 2017 - 20/02/2017
Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Các tin, bài khác
Nội quy cơ quan Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 15/11/2016
Skip to main content