Liên kết
Thông tin chỉ đạo điều hành | Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban
Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016

Ngày 30/9/2016 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 70/QĐ-BQL về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

 Nội dung tệp đính kèm: Tải về.

Tin, bài mới hơn
10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 - 15/03/2017
Chương trình công tác năm 2017 - 20/02/2017
Các tin, bài khác
Quy chế thi đua khen thưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Nội quy cơ quan Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 15/11/2016
Skip to main content