Liên kết
Thông tin tuyên truyền phổ biến
Hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016 - 15/11/2016

Sáng ngày 11/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016.

              Dự hội nghị có ông Trương Công Khải - Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Trọng Tiến - Trưởng khoa Công tác xã hội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, huyện, thành phố, xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu các chuyên đề: Hệ thống pháp luật Việt Nam về bình đẳng giới; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới; kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 và các hoạt động bình đẳng giới năm 2016.

Giảng viên giới thiệu một số nội dung tại hội nghị
Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Buổi tập huấn còn là cơ hội để các đại biểu học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để triển khai công việc hiệu quả hơn./. 

 

 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/sldtbxh
Tin, bài mới hơn
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng - 10/11/2017
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ - 11/07/2017
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 18/11/2016
Các tin, bài khác
Hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ - 15/11/2016
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - 14/11/2016
Skip to main content