Liên kết
Thông tin chỉ đạo điều hành | Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban
Chương trình công tác năm 2017 - 20/02/2017

Ngày 06/02/2017 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Chương trình công tác năm 2017

Căn cứ quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh hà Nam ban hành Chương trình Công tác năm 2017.

Nội dung Chương trình công tác năm 2017

Tin, bài mới hơn
10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 - 15/03/2017
Các tin, bài khác
Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Quy chế thi đua khen thưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Nội quy cơ quan Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 15/11/2016
Skip to main content