Liên kết
Tin tức - Sự kiện
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị - 19/05/2017

Sáng ngày 18/5/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Phương Thanh - Ủy viênTrung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và bộ phận giúp việc Chỉ thị 05 của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam. Ảnh: Thế Trang
Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) đến nay đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức về Chỉ thị, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng bộc lộ một số hạn chế như: một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện; hình thức tổ chức quán triệt và học tập những nội dung cơ bản của Chỉ thị và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khá phong phú nhưng chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm chậm theo Kế hoạch của Trung ương; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục…
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hội nghị đã xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự  đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm phân công tổ chức, cá nhân thực hiện, đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước…
Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy đã tham luận làm rõ kết quả đạt được cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị tại đơn vị, địa phương mình. Ban tổ chức Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Phủ Lý vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Toàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Phủ Lý. Ảnh: Thế Trang
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Kết quả đạt được sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn những hạn chế, đó là sự thiếu chủ động, sáng tạo, chưa thực sự quan tâm của  các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, cần quyết tâm hơn nữa để khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.
Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.  Đó là tiếp tục đẩy mạnh học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Việc học, làm theo phải gắn liền với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng và xã hội.
Mấu chốt quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị là phải hình thành cho được ý thức tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu.Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh kiểm tra giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; biểu dương, nhân rộng cách làm hay, điển hình tiêu biểu và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả…/.
 
 

http://hanam.gov.vn/
Tin, bài mới hơn
Khai mạc liên hoan hát văn, hát chầu văn năm 2017 - 27/06/2017
Hội nghị sơ kết, hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin; ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thành phố thông minh, ký hợp đồng thuê phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến - 23/06/2017
Kế hoạch triển khai cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - 23/06/2017
Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - 13/06/2017
Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin - 09/06/2017
Tuyên truyền, thông tin các TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh - 09/06/2017
Kế hoạch thuê phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến - 24/05/2017
Hội nghị nói chuyện Chuyên đề “Về đổi mới mô hình tăng trưởng” - 24/05/2017
Giải Bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ II năm 2017 - 19/05/2017
Giải Bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ II năm 2017 - 19/05/2017
Các tin, bài khác
Phiên họp ủy ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 - 30/03/2017
Hội nghị lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017
Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành - 01/03/2017
Lễ phát lương đền Trần Thương - 13/02/2017
Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 - 19/12/2016
Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2016 - 24/11/2016
Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ kiểm tra hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng Đại học Y và Bệnh viên Lão khoa - 11/11/2016
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đại diện Trường Đại học Youngdong (Hàn Quốc) - 11/11/2016
Khối thi đua Văn hóa – Xã hội: Giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào” - 24/10/2015
Lễ khánh thành Trường THPT Chuyên Biên Hoà và khai giảng năm học 2015 - 2016 - 18/03/2016
Skip to main content