Liên kết
Giới thiệu » Lịch sử hình thành và phát triển
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 - 14/07/2017

Chiều ngày 13/7/2017, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có ông Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại biểu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc ... 

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng Đảng đã được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa) XII bước đầu có hiệu quả. Tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; cấp ủy và các tổ chức Đảng đã thực hiện đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng, chất lượng. 6 tháng đầu năm, đã xét duyệt kết nạp được 34 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 69 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt cho 71 đảng viên; phát thẻ đảng cho 84 đảng viên; xét đề nghị trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 11 đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn. Trong 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành giám giát theo chuyên đề 02 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành giám sát theo chuyên đề 02 tổ chức đảng. Đảng ủy cơ sở giám sát theo chuyên đề 16 tổ chức đảng; kiểm tra 10 tổ chức đảng. Chi bộ cơ sở giám sát theo chuyên đề 10 đảng viên; kiểm tra 08 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng. Cùng với đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Văn Thoảng trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lại Văn Hanh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lại Văn Hanh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy cơ sở cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tích cực hưởng ứng 02 cuộc thi “Những tấm gương làm theo Bác”, “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cấp chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo nền nếp, nội dung thiết thực; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tình hình nội bộ một số tổ chức đảng, xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định. Các cấp ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao./.
 

 

 

http://hanam.gov.vn/
Skip to main content