Liên kết
Đảng - Đoàn thể » Chi bộ
Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên - 07/11/2017

Chiều ngày 03/11/2017, Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Trần Thị Thơm. Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu đồng chí Nguyễn Minh Tiến -Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ đọc, trao Quyết định của Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh về kết nạp đảng viên.

 


Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên

 

Vinh dự được nhận quyết định kết nạp đảng viên, dưới lá Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Trần Thị Thơm đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hứa sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chi bộ, Lãnh đạo ban giao.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao thay mặt Chi bộ ban đã phát biểu chúc mừng đảng viên mới Trần Thị Thơm. Đồng chí nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao, hy vọng đồng chí Trần Thị Thơmthực hiện đúng những lời tuyên thệ hôm nay, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đồng chí giao cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Trân Thị Thơmn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để sau khi trải qua 12 tháng dự bị sẽ chính thức đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam./.

 


Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thị Thơm

Skip to main content