Liên kết
Tin tức - Sự kiện
Khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - 06/12/2017

Sáng ngày 05/12/2017, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

Về dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…
Các đại biểu dự kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
      Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp
Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 32.363,5 tỷ đồng, tăng 10,84% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,28% so với năm 2016. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt với 88 dự án đầu tư mới. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Năm 2018, tỉnh tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện Đề án Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo tình hình phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh
Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND tỉnh. Trong năm 2017, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; giám sát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, HĐND tỉnh đã hoàn thành 10 cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo đúng thời thời gian. Năm 2018, HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018; triển khai kịp thời, đảm bảo kế hoạch các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường các điểm tiếp xúc cử tri tại các thôn, xóm, tổ dân phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh...
Bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh . Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tình hình thực hiện nghị quyết giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017, phương án dự kiến giao nhiệm vụ năm 2018.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; bàn các giải pháp thực hiện tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, cải thiện tích cực môi trường đầu tư; giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri; đôn đốc đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; thường xuyên đối thoại với dân để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc. Về một số nội dung chủ yếu của các tờ trình, dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các kết luận của BTV Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.
Buổi chiều, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./.

http://hanam.gov.vn
Tin, bài mới hơn
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam - 15/01/2018
Triển vọng mới trong thu hút đầu tư tại Hà Nam - 12/01/2018
Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 10/01/2018
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. - 04/01/2018
Thông báo kết quả các môn thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2017 - 21/12/2017
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với tỉnh Hà Nam - 11/12/2017
Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam - 08/12/2017
Bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII - 08/12/2017
HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm việc ngày thứ hai - 07/12/2017
HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất - 06/12/2017
Các tin, bài khác
Phiên họp ủy ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 - 30/03/2017
Hội nghị lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017
Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành - 01/03/2017
Lễ phát lương đền Trần Thương - 13/02/2017
Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 - 19/12/2016
Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2016 - 24/11/2016
Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ kiểm tra hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng Đại học Y và Bệnh viên Lão khoa - 11/11/2016
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đại diện Trường Đại học Youngdong (Hàn Quốc) - 11/11/2016
Khối thi đua Văn hóa – Xã hội: Giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào” - 24/10/2015
Lễ khánh thành Trường THPT Chuyên Biên Hoà và khai giảng năm học 2015 - 2016 - 18/03/2016
Skip to main content