Tư Liệu
Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể phủ nhận - 25/10/2017
Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan trọng quyết định những vấn đề lớn của thế giới. Liên Xô đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của phong trào cách mạng thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Liên Xô đã có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít.
Phải luôn nghe dân, học dân, hiểu dân và hiểu rồi thì phải giải quyết đến nơi đến chốn! - 04/08/2017

Hơn 2 giờ ngồi hầu chuyện ở tư gia của ông - nơi mà ông bảo là "đến lúc này, tôi đã có sổ đỏ cái nhà này đâu", tôi đã đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thư của Anh hùng lực lượng vũ Trang Phan Thị Ngọc Tươi gửi Bảo tàng lịch sử Việt Nam - 24/07/2017

Phản hồi về bài viết “Kỷ vật kháng chiến” của tác giả Vũ Đình Thông đăng trên website Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam ngày 14/6/2017.
Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng XHCN - 06/06/2017
Từ khi lý luận về “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thậm chí bác bỏ, phê phán.
Chữa “bệnh” hình thức trong kê khai tài sản - 05/06/2017

(ĐCSVN) – Sau mỗi vụ việc tham ô, tham nhũng được phát hiện, chúng ta mới “giật mình” bởi lâu nay, việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức vẫn chưa hiệu quả, mang tính hình thức.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của CAND trong bảo vệ an ninh, trật tự - 18/05/2017

Năm 1947, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”(1) .
Đập tan thông tin sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử về ngày 30/4/1975 trên mạng internet của các thế lực thù địch - 28/04/2017

Những ngày gần đây, trên mạng internet xuất hiện một số bài viết xuyên tạc sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 và kích động biểu tình của các thế lực thù địch, như các bài: “Quốc hận 30/4/1975” đăng trên “Việt báo” ngày 07/4/2017; “Nhớ lại và suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30/4/1975” đăng trên trang “Dân luận” ngày 12/4/2017; “Biểu tình lớn ngày 30/4 sắp tới” đăng trên trang voatiengviet.com ngày 12/4/2017… Đây là những bài viết xuyên tạc hoàn toàn nhằm tác động, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với những giá trị lịch sự của dân tộc. Chúng ta cần đấu tranh, lên án mạnh mẽ với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc của các đối tượng xấu.
Chuyên mục ANTV Công an Hà Nam ngày 26 tháng 1 năm 2017 - 07/02/2017
Đồng chí Trường Chinh với lực lượng Công an nhân dân - 07/02/2017

Đồng chí Trường Chinh (1907 - 1988) sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, quê hương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, “... vai trò của đồng chí nổi bật là một trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng”.
Đâu rồi giá trị truyền thống cốt lõi của lễ hội? - 07/02/2017

Làm thế nào tổ chức được những lễ hội thực sự đúng bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia, an ninh trật tự cho địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững hơn cho những địa phương có lễ hội lớn hàng năm đang là câu hỏi khiến phần lớn địa phương đang vất vả để xoay sở.
Công nhận 14 bảo vật quốc gia - 22/12/2016

Trong số 14 bảo vật quốc gia có đôi chuông chùa Đà Quận, thống gốm hoa nâu, phù điêu Thần Brahama…
Một dân tộc có đại diện chính trị liêm chính là một dân tộc có ưu thế! - 29/11/2016

Nguyễn Trần Bạt là một luật sư, một doanh nhân, một nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng. Tuổi ngoại lục tuần, ông vẫn luôn minh triết trong từng câu chữ, từng lời nói.
123456
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content