Thủ tục hành chính » Các thủ tục Xuất nhập cảnh
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an tỉnh Hà Nam qua mạng máy tính - 31/08/2016
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an tỉnh Hà Nam qua mạng máy tính - 31/08/2016
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam tại Công an tỉnh Hà Nam - 21/11/2014
Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hà Nam - 03/03/2014
Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Hà Nam - 31/08/2016
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Nam theo một trong 3 cách sau đây:
12
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content