Văn bản quy phạm pháp luật » Bộ Công an
Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân - 28/09/2017
Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân
Nghị định quy đinh trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam - 07/02/2017
Các Văn Bản: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an - 13/05/2016
Ngày 19/01/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố hai Bộ thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân (CAND).
Thông tư quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân - 08/04/2016
Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân - 07/04/2015
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân - 07/04/2015
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt - 11/11/2014
Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú - 15/10/2014
Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Trung ương - 04/08/2014
Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân - 04/08/2014
Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy - 27/03/2014
Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - 06/03/2014
12
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content