baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Duy Tiên coi trọng phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

(16/08/2016) Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn, nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn ở Duy Tiên đã tích cực đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn từ huyện đến cơ sở; đồng thời có nhiều giải pháp tạo nguồn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Với quan điểm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ đoàn viên và năng lực tập hợp, đoàn kết thanh niên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Duy Tiên đã trung chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở tại địa bàn dân cư giai đoạn 2015-2017 với 8 chỉ tiêu cơ bản, đã chỉ đạo các đoàn cơ sở tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chi bộ có phương án sử dụng nguồn cán bộ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời bố trí để bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở và chi đoàn kiêm nhiệm một số chức danh không chuyên trách nhằm nâng cao trách nhiệm trong hoạt động đoàn của đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác, kỹ năng tổ chức phong trào và điều hành các hoạt động đối với cán bộ đoàn từ cấp huyện đến chi đoàn. Đặc biệt, mới đây, Huyện đoàn Duy Tiên đã chỉ đạo tổ chức tốt sân chơi bổ ích cho cán bộ đoàn “Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2016” từ cấp cơ sở, cấp cụm, cấp huyện, qua đó tạo điều kiện cho các bí thư chi đoàn có dịp giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn.

Nhằm bảo đảm việc duy trì sinh hoạt đoàn thường xuyên, liên tục cho các đoàn viên, Huyện đoàn Duy Tiên đã thực hiện rà soát, nắm chắc số lượng ĐVTN trên từng địa bàn, lập danh sách các đồng chí trong tuổi đoàn đang sinh hoạt đoàn tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học về sinh hoạt đoàn tại địa phương theo quy định đoàn viên sinh hoạt hai chiều. Bên cạnh đó, chỉ đạo chi đoàn linh hoạt trong chế độ hội họp, sinh hoạt theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN về các vấn đề như: học tập, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, vui chơi giải trí… Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng chỉ đạo mỗi đơn vị tập trung xây dựng ít nhất một mô hình hoạt động, làm nổi bật vai trò của thanh niên tại địa bàn như: mô hình Đội thanh niên tình nguyện, mô hình CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi hay mô hình Cùng nông dân thoát nghèo… Để khắc phục tình trạng thiếu kinh phí hoạt động, gây khó khăn cho công tác đoàn ở địa phương hiện nay, ban chấp hành đoàn các cấp trong huyện đã tích cực nghiên cứu, sáng tạo, tham mưu đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tạo nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn được bảo đảm và ngày một nâng cao về chất lượng, hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Bí thư Huyện đoàn Duy Tiên chia sẻ: Thực tế ở địa phương hiện vẫn còn những cơ sở đoàn hoạt động chưa hiệu quả, chưa có giải pháp để củng cố tổ chức cũng như chưa triển khai được các phong trào thi đua yêu nước để thu hút, tập hợp và phát huy lực lượng thanh niên. Chính vì vậy, chúng tôi luôn coi việc tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, coi xây dựng Đoàn vũng mạnh là xây dựng Đảng trước một bước…

Thời gian qua, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được các cấp bộ đoàn ở Duy Tiên chú trọng và đã đạt kết quả tích cực. Thực tế, các cấp bộ đoàn ở đây đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng… Qua đó, tổ chức đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, các tổ chức đoàn đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy để phân công các đảng viên có kinh nghiệm phối hợp giúp đoàn thực hiện nhiệm vụ. Các cơ sở đoàn tiến hành rà soát đội ngũ ĐVTN để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng; chủ động tham mưu với cấp ủy đảng thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy, chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Cùng với đó, các đơn vị đoàn trong huyện tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Công tác phân loại đoàn viên kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng cũng được duy trì, ngày càng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổ chức đoàn các cấp ở huyện đã giới thiệu 163 đoàn viên thanh niên ưu tú học lớp đối tượng Đảng, trong đó đã có 59 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm 84% đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ huyện./.

PL - CTV Huyện đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content