baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH THEO CHỦ TRƯƠNG 1+2

(17/08/2021)

Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam triển khai Hướng dẫn số 04- HD/TĐTN ngày 23 tháng 4 năm 2018 về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022. Trên cơ sở Hướng dẫn số 25 -HD/TĐTN ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022. Năm 2021, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức (tính cả cán bộ hợp đồng) đang trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội tại cơ quan Tỉnh đoàn. Tổng thời gian đi cơ sở của mỗi cán bộ năm 2021 tối thiểu là 60 ngày/năm (tính từ tháng 01 đến hết tháng 12/2021). Nội dung đi cơ sở gồm: theo chuyên đề, phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; kiểm tra, giám sát; dự sinh hoạt chuyên đề hội nghị BCH, BTV đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn. Kế hoạch đi cơ sở phải được phê duyệt trước ngày mùng 5 tháng đầu tiên của mỗi quý, cuối mỗi quý cán bộ phải có báo cáo thu hoạch, trong đó chú ý đến việc đánh giá công tác đi cơ sở có đóng góp tích cực gì trực tiếp cho cán bộ và cho công việc của cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình đi cơ sở để lãnh đạo cơ quan nghiệm thu, đánh giá, nắm bắt vấn đề kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cán bộ đi cơ sở phải có chủ đề, nội dung cụ thể và xây dựng phương thức đi cơ sở phù hợp; phải xác định đối tượng, thành phần, thời gian, địa điểm, đặc biệt là mục tiêu cần đạt được trong việc đi cơ sở. Mục tiêu đặt ra phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị, tránh dàn trải, phải xác định được nội dung thu hoạch sau khi đi cơ sở sẽ phục vụ được gì cho yêu cầu kế hoạch công tác đang đặt ra; hướng dẫn cơ sở giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn đi cơ sở cần phải chuẩn bị nghiên cứu tài liệu thật kỹ như nắm vững về các chủ trương, nghị quyết, những chỉ đạo của Đoàn cấp trên, thông tin báo cáo, những câu hỏi để trao đổi trong quá trình ở cơ sở… trình lãnh đạo phê duyệt. Thực hiện đăng ký đi công tác cơ sở theo chủ trương “1+2” năm 2021 của cán bộ nộp về Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn từ tháng 1/2021.

Báo cáo kết quả đi cơ sở năm 2021 là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm năm của cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ đi cơ sở được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Tỉnh đoàn.

 

 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content