baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(28/09/2015) Ban biên tập website tỉnh đoàn Hà Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 22 - 24/9/2015.

 ĐOÀN THANH NIÊN VỚI PHONG TRÀO

"XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI”

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

 

Được Đoàn Chủ tịch nhất trí giới thiệu tham luận tại Đại hội, Trước hết, tôi xin được bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong phần phát biểu của mình, tôi xin được tham luận với nội dung: "Đoàn Thanh niên với phong trào xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội".

Kính thưa Đại hội!

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Nếu như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng, xung kích đấu tranh giành và giữ chính quyền, thì ngày nay, nhiệm vụ của thanh niên cả nước nói chung và thanh niên Hà Nam nói riêng là tập trung tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, định hướng cho thanh niên trong sản xuất, kinh doanh, cổ vũ thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội... nhằm tạo những chuyển biến tích cực và phát huy vai trò của thanh niên trong trong thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Thanh niên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ sáng tạo” do các cấp bộ Đoàn tổ chức. Các hoạt động được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với tng đối tượng thanh niên.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tập trung vào việc tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực và cách làm sáng tạo, hiệu quả như: xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng, hiến đất, dịch tường, dịch dậu, xây dựng điểm truy cập internet cho thanh niên nông thôn, các công trình, phần việc thanh niên… Tiêu biểu là chương trình “Cùng nông dân thoát nghèo” với tiêu chí giúp người dân thoát nghèo bền vững đã được Trung ương Đoàn ghi nhận và lấy đó là mô hình tiêu biểu để nhân rộng thực hiện trên toàn quốc.

Để góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cho thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Tập đoàn CEO hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tạo nguồn lao động có chất lượng cao khi thanh niên trở về tỉnh.

Đồng thời, đoàn viên thanh niên được hỗ trợ phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: định hướng cho thanh niên lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn, giúp thanh niên phát triển hiệu quả các sáng kiến, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi, thành lập các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật,… Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên đạt hiệu quả cao, như mô hình gỗ lũa, chăn nuôi bò sữa, trồng nấm, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học,… cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đ/c Vũ Tiến Tiệp - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận

tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường. Trong đó, đã phát huy tốt các nguồn lực xã hội hóa để quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng học bổng cho học sinh nghèo… với tổng trị giá gần 3,8 tỷ đồng. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục là hoạt động nổi bật của cán bộ, đoàn viên thanh niên từ tỉnh đến cơ sở với 22.646 đơn vị máu được hiến trong giai đoạn 2010 - 2015, góp phần giúp tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao.

Hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, giai đoạn 2014 - 2017” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai với nhiều hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ thanh niên sống đẹp, đi đầu trong đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội. Đây là mô hình đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận là 1 trong 10 mô hình tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tiêu biểu như: Tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm, tổ chức các “Ngày thứ 7 tình nguyện”“Ngày chủ nhật xanh”… diễn ra thường xuyên, được đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, hưởng ứng.

Có thể nói, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đưa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực. Một số vấn đề quan tâm của thanh niên như: Việc làm, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao trình độ học vấn, phát triển kinh tế,… đã được tập trung giải quyết. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Các hoạt động của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh thường xuyên được phản ánh trên chuyên mục truyền hình Sức trẻ Hà Nam, các phương tiện thông tin đại chúng và được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Kính thưa Đại hội!

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để đoàn viên thanh niên hiểu về vai trò, trách nhiệm của mình đối với phong trào; từ đó nâng cao ý thức tự giác, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thứ hai là: Tiếp tục xây dựng mô hình điểm trên các lĩnh vực đảm bảo mang tính khả thi, hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình nhằm tạo thành phong trào rộng lớn trong thanh niên. Phối hợp với các cấp, các ngành và doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội với các mục tiêu, lộ trình, giải pháp và nguồn lực cụ thể.

Thứ ba là: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn theo hướng sát hợp với nhu cầu của thanh niên và tình hình của địa phương, tập trung vào việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về kiến thức, nghề nghiệp, việc làm, vốn vay phát triển kinh tế.

Thứ bốn là: Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn nhất là ở khu vực nông thôn; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng tổ chức hoạt động làm nền tảng cho phong trào.

Thứ năm là: Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động tôn vinh những tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, kịp thời động viên, khuyến khích nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đông đảo đoàn viên thanh niên.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thanh niên Hà Nam quyết tâm tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content