baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRONG TỈNH

Hà Nam: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư

(05/11/2019) Hiện nay Toàn tỉnh có 779 chi đoàn trên địa bàn dân cư (615 địa bàn nông thôn, 164 đại bàn đô thị). Chi đoàn là tế bào của Đoàn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Các hoạt động tại chi đoàn đã góp phần tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, của ngành đến đoàn viên thanh niên, giải quyết nhu cầu chính đáng về văn hóa, thể thao, giải trí, giao lưu, kết bạn…của ĐVTN tại các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên thực tế hiện nay tại các Chi đoàn trên địa bàn dân cư chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn nghèo về nội dung, ít đổi mới, do đó chưa thu hút được đông đảo ĐVTN nhiệt tình tham gia. Trước thực trạng trên cho thấy cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

 1. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động chi đoàn. Bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm các cơ sở Đoàn phải dành một phần kinh phí thỏa đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi đoàn. Đội ngũ bí thư chi đoàn đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo hướng tôn trọng, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và có trách nhiệm với thanh niên.

2. Nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện nghiêm quy trình bồi dưỡng kết nạp đoàn viên. Mỗi thanh niên đến với Đoàn phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Kết nạp đoàn phải hướng đến chất lượng không theo số lượng. Việc quản lý đoàn viên phải chặt chẽ thông qua sổ quản lý đoàn viên, việc thu nộp đoàn phí,…

3. Đặc biệt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề như: học tập, thu nhập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu công hiến cho đơn vị, tổ chức. Nội dung hoạt động của Đoàn phải thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút ĐVTN.

4. Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chuyên môn, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn.

Đoàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân tổ chức tập huấn công tác Đội hè

Tập huấnViệc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều cần thiết, góp phần tăng tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên.

 

 

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

Tuoi tre Ha Nam tu hao tien buoc duoi co Dang
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
quản lý văn bàn
llct
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
Tuyển sinh VYA
Tuyển sinh VYA 2
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content