Ngày 30/6, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2020; là giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do Trung ương Đoàn phát động; đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Quang cảnh diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng; đồng thời, đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin đến với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên…

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng cần đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, sức đề kháng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên CAND và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...