Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 08/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo. Dự điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện. 

Tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh của giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Từ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tạo ra ánh sáng văn hóa thấu tận tương lai.

Đề cập đến bốn nguy cơ đã được Đảng ta chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn: Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn là thách thức lớn; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn trong xã hội còn phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta; bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phòng chống dịch bệnh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: "Hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới hiện nay".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc tại Hội thảo. 

Theo Thường trực Ban Bí thư, để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn khắc ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ và thực hành dân chủ rộng rãi, đồng thời, đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tinh thần yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong việc vận động, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.

“Thực hiện di huấn của Người, chúng ta quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau

Đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn.

Để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục làm sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tổ chức hội thảo đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà yêu nước vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh –Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam mang tầm vóc thế giới; Tư tưởng Hồ Chí Minh – kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xứng đáng là công bộc của Nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Hội thảo nhận được hơn 60 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể, trung ương, địa phương.

Các tham luận đã khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; Luận giải, khẳng định những bổ sung, phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; Tập trung phân tích làm sáng tỏ nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục nêu bật chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới; Tiếp tục khẳng định Đảng và Nhân dân Việt Nam luôn trung thành, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đó vừa là nhu cầu, vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận Hội thảo.

“Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.