baner
Trang chủ » Sức trẻ Hà Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Lịch sử và Sự kiện

(25/03/2011) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

 

Được Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ III họp từ 22 đến 25 - 3 - 1961 đã quy định lấy ngày 26 – 3 - 1931 làm ngày thành lập Đoàn và từ đó ngày 26-3 hàng năm trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn đã có những tên gọi khác nhau:
- Từ 1931 đến 1936: Đoàn TNCS Đông Dương.
- Từ 1937 - 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương.
- Từ tháng 11-1939 đến 1941: Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương.
- Từ tháng 5 - 1941 đến 1956: Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
- Từ tháng 11 - 1956 đến 1970: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam.
- Từ tháng 2 - 1970 đến 1976: Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
- Từ 12 - 1976 đến nay: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Những phong trào lớn của Đoàn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
- Năm 1956: Phong trào “Lao động kiến thiết Tổ quốc”.
- Năm 1960: Phong trào “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến”.
- Năm 1961: Phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1966)”.
- Năm 1964: Phong trào “Ba sẵn sàng” ở Miền Bắc.
- Năm1965: Phong trào “Năm xung phong” ở Miền Nam.
- Năm 1978: Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”.
- Năm 1981: Ba mũi tấn công chống tiêu cực, toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
- Năm 1982 - 1983: Ba chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.
- Năm 1983: Giáo dục truyền thống cách mạng qua cuộc “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”.
- Năm 1985: Cuộc “Hành quân theo chân Bác”.Cuộc vận động xây dựng nếp sống mới trong thanh niên.
- Năm 1987 - 1992: Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” và Bốn phong trào hành động:
+ Phong trào “Ba mục tiêu về dân số và KHHGĐ”.
+ Phong trào phấn đấu
“ Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”.
+ Phong trào thực hiện
“Năm điều Bác Hồ dạy”.
+ Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.
- Từ tháng 2 - 1993 đến tháng 12 - 2002: Phát động thanh niên với hai phong trào:
+ Phong trào “Thanh niên lập nghiệp”.
+ Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”.
- Tháng 12 - 2002 đến tháng 9 - 2007: Toàn Đoàn phát động thanh niên phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
- Tháng 9 - 2007 đến nay: Triển khai sâu rộng phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 
Trần Nam (St)
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content