baner

Tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội tỉnh Hà Nam

(02/10/2018) Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm 2018, chiều ngày 02/10/2018, tại hội trường tầng 2 cơ quan Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội tỉnh Hà Nam năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Long - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng, phó, cán bộ các ban chuyên môn, văn phòng tỉnh đoàn.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư tỉnh Đoàn phát biểu: “Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, đội ngũ đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn - Hội đã được nghe thông tin một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân tộc và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; một số nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay./.

 

 

 

Ban Tuyên giáo
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content