baner

Hà Nam: đẩy mạnh triển khai Kết luận số 07

(18/10/2021)

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt 65 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên thành lực lượng hùng hậu, xung kích trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

 Với phương châm: “Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên, cùng Hội LHTN Việt Nam phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, có đủ tri thức và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình.

Tổ chức Đoàn các cấp luôn chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và huy động đoàn viên tham gia tích cực vào phong trào chung do Hội phát động, tổ chức. Đặc biệt vai trò nòng cốt của Đoàn được khẳng định trong việc định hướng nội dung hoạt động để Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức tốt các cuộc vận động, các chương trình công tác nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội; tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và đặc biệt, tổ chức Đoàn đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình, Tình nguyện Hè  nguyện tạo sức lan toả rộng khắp các địa phương và các lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội đã chăm lo, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của các tầng lớp thanh niên.

Đoàn viên thanh niên đang hỗ trợ người dân trong ngày hội Tôi yêu Tổ Quốc tôi

Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, cổ vũ thanh niên tích cực học tập và rèn luyện. Không chỉ vậy, các cấp bộ Ðoàn còn chủ động lựa chọn, phân công những cán bộ Ðoàn ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất để hiệp thương, chọn cử giữ các chức vụ chủ chốt trong Uỷ ban Hội các cấp. Tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn lực phục vụ công tác Hội và phong trào thanh niên cũng như tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Ðoàn, Hội các cấp. Qua đó, nhận thức về công tác Hội trong đội ngũ cán bộ Ðoàn có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tổ chức hoạt động và phát triển các tổ chức Hội thanh niên do Ðoàn làm nòng cốt.

Đoàn viên thanh niên đang nhập liệu hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19

Các cấp bộ Hội, nhất là các chi hội cũng luôn chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên ưu tú, tích cực, có thành tích để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Các tổ chức thành viên của Hội có nhiều hoạt động thiết thực, đi sâu vào đời sống thanh niên, tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên đến với Hội, bổ sung nguồn sinh lực dồi dào, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. 

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với vai trò nòng cốt và định hướng đúng đắn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, phát huy tiềm năng to lớn của đông đảo tầng lớp thanh niên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của xã hội và nhân dân giao phó.

 

 

Ban Phong trào
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content