baner
Trang chủ » Văn bản - Tài Liệu

Mẫu đăng ký tham gia Chương trình Gọi vốn đầu tư khởi nghiệp

(18/11/2019)

Mẫu phiếu đăng ký tham gia Chương trình Gọi vốn đầu tư khởi nghiệp (Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân): hn2.hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2019/Mau M-1a - Phieu dang ky danh cho ca nhan, nhom ca nhan.docx

Mẫu phiếu đăng ký tham gia Chương trình Gọi vốn đầu tư khởi nghiệp (Dành cho tổ chức, doanh nghiệp): hn2.hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2019/Mau M-1b - Phieu dang ky danh to chuc.docx

Mẫu thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp: hn2.hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2019/Mau M-2 - Thuyet minh du an khoi nghiep.docx

 

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content