baner
Trang chủ » Văn bản - Tài Liệu

Danh sách Đội Tình nguyện viên phụ trách các Tiểu đội tại Lớp "Học kỳ trong Quân đội tỉnh" Hà Nam năm 2016

(02/06/2016) Ban Tổ chức Lớp "Học kỳ trong Quân đội" tỉnh Hà Nam năm trân trọng kính gửi các bậc phụ huynh của học viên đang tham gia Chương trình bản danh sách Đội Tình nguyện viên phụ trách các Tiểu đội tại Lớp "Học kỳ trong Quân đội tỉnh" Hà Nam năm 2016

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/DANH SÁCH TINH NGUYÊN VIÊN THAM GIA LỚP HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI 2016.doc   

DANH SÁCH

TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA LỚP HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI 2016

TT

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Giới tính

Tiểu đội phụ trách

1

Ngô Mạnh Cường

0966 787 902

Nam

1

2

Chu Phúc Hoàn

01696478734

Nam

2

3

Đặng Quốc Triệu

0975460297

Nam

3

4

Trần Thị Hằng

0983556177

Nữ

4

5

Trương Út Thảo

0943 621 695

Nữ

5

6

Trần Đắc Khoa

0985 004 763

Nam

6

7

Vũ Văn Hoan

0988 466 901

Nam

7

8

Lê Thị Kim Oanh

0943 621 695

Nữ

8

9

Đỗ Quốc Phong

01648503113

Nam

9

10

Trần Văn Luy

0913 283 846

Nam

10

11

Vũ Minh Hiếu

0965053696

Nữ

11

12

Trần Thị Thanh Hà

0917 673 550

Nữ

12

13

Lê Thành

0986583878

Nam

13

14

Dương Ngọc Khánh Hòa

0916725327

Nữ

14

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content