baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

Lan tỏa những điển hình học tập và làm theo gương Bác

(21/10/2021) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 Học tập và làm theo gương Bác - việc thường xuyên ở xã Vũ Lễ

Vùng chuyên màu của xã Vũ Lễ (Kiến Xương) cho thu nhập cao gấp 3 - 4 lần so với cấy lúa.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài nên hàng năm Đảng ủy xã Vũ Lễ (Kiến Xương) đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Ông Hoàng Huy Tấp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau khi được học tập chuyên đề năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, công chức đồng thời triển khai đến các chi bộ về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, qua đó tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 100% cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể luôn đi đầu trong mọi phong trào. Điển hình như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% cán bộ, đảng viên đóng góp đầy đủ, ủng hộ tiền, ngày công xây dựng các tuyến đường, nhà văn hóa và vận động con cháu làm theo. Mô hình trồng trên 2.000 cây xanh với 5 tuyến đường dài trên 4,7km của Hội Cựu chiến binh có sự gương mẫu đi đầu đóng góp về kinh phí của đồng chí Chủ tịch Hội và việc đảm nhận vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như hoạt động của các tổ tự quản. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng 3 mô hình tự quản trồng và quản lý đường hoa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong đó đi đầu là đồng chí Chủ tịch Hội và các đồng chí cán bộ, đảng viên, chi hội trưởng. Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Tri Lễ đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng nhà văn hóa với số tiền 400 triệu đồng đã có sức lan tỏa trong nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Xác định nông nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, những năm qua, xã Vũ Lễ đã xây dựng 1 cánh đồng chuyên màu 23ha và 3 cánh đồng mẫu gần 150ha, trong đó cán bộ, đảng viên tích cực đi đầu đưa các cây có giá trị kinh tế vào sản xuất và vận động con cháu làm theo. Xã đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, liên kết với các doanh nghiệp để đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với sản xuất tự do, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vũ Lễ luôn đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể của xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã 5 năm qua đạt bình quân 9,2%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,03%, số hộ giàu, khá chiếm 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm.

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content