Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Sở Tài chính), Đinh Văn An (Giám đốc Sở Công thương), Trần Đức Thuấn (Giám đốc Sở Nội vụ), Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Sở Xây dựng), Nguyễn Minh Tiến (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Trần Xuân Dưỡng (Chánh Văn phòng UBND tỉnh).

Tiếp theo chương trình, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó năm 2019, cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Đảng, đặc biệt là NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được coi trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Kết quả toàn diện về công tác xây dựng đảng tạo tiền đề để cấp ủy, TCĐ các cấp hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/28 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,5% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng (tăng 11,7%). Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 11,6%; Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 9.516 tỷ đồng (tăng 21%)…Toàn tỉnh có 100% xã, 4/6 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 huyện hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận huyện NTM. Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Tỉnh ủy xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 5 NQ chuyên đề về phát triển KT-XH của Tỉnh ủy; chỉ đạo, chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực công tác: KTGS, nội chính, dân vận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH năm 2020 và các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân, tồn tại hạn chế, đề xuất kiến nghị, bổ sung giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng và phát triển KT-XH. 

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, TCĐ, chính quyền các cấp năm 2019. Nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2020 cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; các NQ của Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới tác phong lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong công tác theo kịp tình hình mới; tìm giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên lựa chọn những tiến bộ công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống. 

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sản xuất hàng hóa; xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, báo chí- truyền thông, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh. 

Chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở không để trở thành điểm nóng, giải quyết hiệu quả đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp. Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ. Tập trung  chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên…

 

Đồng chí Lê Thị Thủy,, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được chỉ định tham gia làm ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí tthuw Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2019 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.