baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin Kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội

Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

(17/01/2020) Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia: “Đảng Cộng sản Việt Nam- Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

 Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nam.

 

Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan tuyên giáo các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Từ khi thành lập (3/2/1930), 90 năm qua Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước. Đất nước ta chủ động hội nhập và ngày càng tạo được uy tín trên trường quốc tế. 

Thực tế 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng được tôi luyện thử thách, không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. 

Cũng trong quá trình đó, Đảng khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy, đúc rút những bài học quý báu, hun đúc truyền thống vẻ vang. Năm 2020 là năm tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và Nghị quyết XII của Đảng; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Năm 2020 cũng là năm nước ta đảm nhận những trọng trách mang tầm quốc tế. Do vậy, thông qua hội thảo giúp tiếp tục khẳng định vai trò, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, khẳng định niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân về Đảng, tạo động lực cho thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập, hợp tác quốc tế. 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam- Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là một trong những hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực. Hội thảo là diễn đàn để khẳng định: sự kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố, nâng cao niềm tin của CBĐV, nhân dân đối với Đảng.

Báo báo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã tập trung ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định mạnh mẽ thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng 90 năm qua, thống nhất, đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hoàn thiện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: 60 bài tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề: Khẳng định mạnh mẽ những tất yếu khách quan của sự ra đời và ý nghĩa, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam qua các chặng đường lịch sử; những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng... Qua đó, khẳng định vai trò, sự trưởng thành của Đảng từ trí tuệ, bản lĩnh đến bài học kinh nghiệm, bổ sung làm rõ những thành tựu về lý luận của Đảng trong quá trình 90 năm lãnh đạo cách mạng, làm sáng tỏ tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển, bảo vệ đất nước trong bối cảnh mới. 

Hội thảo cũng đánh giá, phân tích, đề xuất những nội dung, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền, trình độ, trí tuệ, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng thực sự vững mạnh. Hội thảo cũng góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, khẳng định sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp đề ra.

 

baohanam.com.vn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content