baner
Trang chủ » Giới thiệu » Các Ban - Đơn vị

Ban thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị

(29/08/2016)

 

1. Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong các đối tượng thanh niên nông thôn, công nhân và thanh niên ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm .

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban được phân công. Tham mưu thực hiện các hoạt động phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp hoạt động với các Sở, Ban, Ngành liên quan nhằm tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên ( Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo; Ngân hàng Chính sách xã hội; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Lao động thương binh và xã hội; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão; Ban ATGT tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh…)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn phân công.

- Phụ trách theo dõi đơn vị Huyện đoàn Bình Lục.

*Sđt: 03513.858.824

*Email: phongtraotdhn@gmail.com

 

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content