baner
Trang chủ » Giới thiệu » Các Ban - Đơn vị

Ban Tuyên giáo

(29/08/2016)

 1. Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các nội dung trong công tác tuyên giáo; tham mưu những chủ trương, giải pháp nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền giáo dục.

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. Là Thường trực của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động với các ngành liên quan theo nhiệm vụ của Ban.

- Là đơn vị phụ trách theo dõi Huyện đoàn Duy Tiên, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn giao.

*Sđt: 03513.858.825

                                         *Email: bantuyengiaotinhdoanhn@gmail.com

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content