baner
Trang chủ » Giới thiệu » Các Ban - Đơn vị

Văn phòng Tỉnh đoàn

(29/08/2016)

 1 Chức năng: Tổng hợp kết quả công tác, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; quản lý cơ sở vật chất, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống của Đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Tổng hợp các thông tin báo cáo của cơ sở và hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn; xây dựng báo cáo, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cơ quan Tỉnh đoàn hàng tháng, quý, năm và trong cả nhiệm kỳ.

- Tổng hợp, thông báo chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm, các văn bản quan trọng khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

- Tham mưu phân công cán bộ cơ quan trực ngày nghỉ, lễ, tết;

- Theo dõi, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong hệ thống của Đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn.

- Đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động của lãnh đạo cơ quan như: Kinh phí, phương tiện làm việc, chế độ chính sách phục vụ cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Tỉnh đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh; quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản trị mạng, điều xe và chuẩn bị các điều kiện khác đảm bảo hoạt động của cơ quan và Thường trực Tỉnh đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn phân công.

- Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật Tỉnh đoàn.

- Phụ trách theo dõi đơn vị Đoàn Công an tỉnh, Huyện đoàn Thanh Liêm.

*Sđt: 03513.852.672

                         *Email: tinhdoanhanam@gmail.com

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content