baner
Trang chủ » Giới thiệu » Các Ban - Đơn vị

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

(29/08/2016)

 1. Chức năng:  Tập hợp, vận động Thanh thiếu niên và tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu về học tập, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, giao lưu sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và vui chơi giải trí cho các đối tượng thanh thiếu niên.

2. Nhiệm vụ:

- Trung tâm cụ thể hóa định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nội dung cụ thể hàng năm theo chức năng của Trung tâm và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông qua.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các mô hình sinh hoạt cộng đồng; Mở các lớp đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; Nghiên cứu, học tập và triển khai các mô hình hoạt động mới, hiệu quả về tính giáo dục, tính xã hội cao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao.

- Định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan theo quy định.

*Sđt:

- Đ/c Lê Trọng Hợi - Giám đốc Trung tâm: 0919.726.576

- Đ/c Lưu Thị Thu - Phó Giám đốc Trung tâm: 0913.388.006

 

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content