baner

Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội và phong tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh

(30/01/2021) Nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ, toàn diện về Internet, tác động của mạng xã hội và kỹ năng để thực hành an toàn mạng, ngày 30/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh Hà Nam báo cáo chuyên đề “Định hướng thông tin, xây dựng và thực hành văn hóa ứng xử, văn hóa mạng xã hội, phòng tránh văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng". Việc sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc học tập, vui chơi lành mạnh  là cách thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn, qua đó, các cấp bộ Đoàn dễ dàng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nhiều vấn đề khác của xã hội cho các bạn trẻ. Buổi tập huấn tập trung hướng dẫn cách nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên, cách phát huy vai trò của mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn để tuyên truyền về chủ trương của Đảng; kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh, thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh, thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh Hà Nam báo cáo chuyên đề

Các đồng chí tham dự tập huấn đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hội họp, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản trong việc nhận định những thông tin xấu, độc trên mạng internet, từ đó tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên.

 

 

 

 

 

 

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content