baner

Hà Nam: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2021

(25/06/2021)

 Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/UBKTTĐ ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra chuyên đề năm 2021; ngày 25/6/2021 tại Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác đoàn viên, công tác đoàn phí; việc đôn đốc, chỉ đạo công tác đoàn phí của các cấp bộ Đoàn; Kiểm tra việc trích nộp đoàn phí của đoàn viên, tỷ lệ và thời gian trích nộp của các cấp bộ đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn (trong đó có các nguồn thu từ hoạt động xã hội từ thiện); Kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ sơ, sổ sách, đoàn vụ, các chứng từ có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề tại Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

Thông qua hoạt động kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nắm bắt được thực trạng và đề  nghị Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh những vấn đề cần giải quyết để nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá đoàn viên, nâng cao chất lượng công tác thu, chi, sử dụng đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn ngày càng tốt hơn. 

 

 

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content