baner
Trang chủ » Văn bản - Tài Liệu

Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

(29/03/2021) Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Hà Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đinh Thị Lụa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); tuyên dương các công trình thanh niên và cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu và chỉ đạo tại buổi Lễ

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý !

Thưa các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên thân mến!

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi rất vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương các công trình thanh niêncán bộ Đoàn, đoàn viên thanh tiêu biểu tỉnh Hà Nam. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

Kính thưa vị đại biểu, khách quý !

Thưa các đồng chí!

Trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, thanh niên Việt Nam luôn có vai trò tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp giáo dục vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng; góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hà Nam văn hiến, anh hùng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Trung ương Đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả, thường xuyên, cổ vũ thanh niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng, của Bác. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, các phong trào thi đua yêu nước,  tiêu biểu là phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”..., qua đó, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia; góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước và từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà.

- Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở các cấp, các ngành.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Vỡi những thành tích đó, nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh thiếu niên điển hình tiên tiến đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt, xin chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng hôm nay.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đất nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ cán bộ đoàn viên thành niên trong việc tiếp cận, vận dung vào thực tiễn. Thực tế đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức trẻ và lòng nhiệt tình, tinh thần xung kích, tình nguyện để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra.

Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tôi đề nghị, các cấp bộ đoàn trong tỉnh nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là: Các cấp bộ đoàn trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời định hướng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Hai là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

- Ba là: Gắn các hoạt động của tổ chức đoàn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó, quan tâm chú trọng việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Đồng thời phát huy hiệu quả các phong trào, các chương trình theo định hướng của Trung ương Đoàn, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực.

- Bốn là: Tổ chức đoàn các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với truyền thống và những kết quả đạt được trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hà Nam trong những năm qua. Mong rằng, trong thời gian tới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc tuổi trẻ Hà Nam luôn phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content