baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

TUỔI TRẺ HÀ NAM NỖ LỰC, PHẤN ĐẤU HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

(15/09/2021) Sáng ngày 15/9, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2021; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai cho đoàn viên thanh niên học tập các bài học lý luận chính trị.Đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc tạo điểm cầu, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị được học tập Nghị quyết. Tính đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 37.933 đoàn viên được học tập, quán triệt, 98.812/120.650 thanh niên được học tập, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

 Tại Hội nghị các đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Lê Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Nguyễn Hải Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.


Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nam - Ủy viên BCH TW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn sau Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng của tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, qua đó tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content