baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

Đồng Văn đẩy mạnh học và làm theo Bác

(21/03/2021) Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội của phường cụ thể hóa thành chương trình hành động với nội dung đột phá mang tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề “nóng”, cấp thiết của địa phương. Qua đó, Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X của phường đề ra.

Nổi bật như công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Giải thể chi bộ cơ quan xã gồm 26 đồng chí chuyển về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, phố, sáp nhập tổ dân phố mới Phạm Văn Đồng.

Cán bộ bộ phận một cửa phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Đồng thời, để thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quan tâm công tác phát triển đảng viên”, Đảng ủy phường đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đề cao ý thức tự nghiên cứu, sáng tạo, tăng cường thảo luận chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn đối tượng để xem xét, bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ phường đã kết nạp mới 25 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác cán bộ được quan tâm chú trọng, trong 5 năm (2015-2020) đã chọn cử 30 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Việc đưa các chuyên đề về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gương mẫu xây dựng kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm đơn giản, khoa học, sát nhiệm vụ, bảo đảm học đi đôi với làm, tránh “bệnh hình thức”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Văn, sinh hoạt các chi bộ thôn, tổ dân phố, được tổ chức thường kỳ bảo đảm 100% đảng viên tham gia, trừ những đồng chí cao tuổi được miễn sinh hoạt theo quy định. Ngoài ra, Đảng ủy phường cũng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phường theo dõi, dự sinh hoạt cùng các chi bộ. Từ đó, Đảng ủy phường kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, nhanh chóng tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền cũng được nghiêm túc tiếp thu, báo cáo kịp thời cấp trên để giải quyết trong thời gian sớm nhất, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Là một địa bàn trọng điểm của các dự án công nghiệp, còn nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bám sát nội dung học và làm theo Bác, lãnh đạo phường thường xuyên duy trì lịch tiếp công dân định kỳ; cán bộ đảng viên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân, nhất là những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh chính trị… Năm 2020, UBND phường đã tiếp nhận 16 đơn thư, 3 đơn chuyển sang từ năm 2019; đến nay đã chỉ đạo, hòa giải, giải quyết 17 đơn, đang thụ lý giải quyết 2 đơn. Cùng với đó, tiếp 30 lượt công dân (kèm theo 20 đơn đề nghị liên quan đến đất đấu giá xen cư, UBND phường đã giải quyết trả lời nhưng các hộ chưa nhất trí, vẫn tiếp tục kiến nghị), trong đó 9 lượt đông người theo định kỳ và đột xuất giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân.

Bên cạnh đó, dựa trên kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy phường, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, các chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký, thực hiện các nội dung làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, như: Hội liên hiệp phụ nữ vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên trong việc tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn khu phố xanh – sạch – đẹp, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hội cựu chiến binh với phong trào giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông; Đoàn viên thanh niên vừa xung kích trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, vừa có nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng, nổi bật là những hoạt động thiện nguyện thường xuyên, trợ giúp vật chất, tinh thần cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của phường đạt 61 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,36%; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng, như: trường học, đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế...

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, hội viên, đoàn viên hằng năm và trong cả nhiệm kỳ. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, không né tránh, nể nang, biết tự phê bình và phê bình, làm việc vì nhân dân, phục vụ nhân dân. Mặt khác, Đảng ủy phường cũng chú trọng làm tốt việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có sáng kiến, năng động, có việc làm thiết thực được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, tạo sức lan tỏa phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Đồng Văn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, nghiêm túc đánh giá những mặt hạn chế, tồn tại, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề yếu kém, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, phấn đấu xây dựng Đồng Văn trở thành trung tâm kinh tế thương mại của thị xã Duy Tiên.

 

 

 

 

 

 

 

Ban Xây dựng đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content