baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

Bắc Mê thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn

(28/05/2021) Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện di huấn của Người cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy từ huyện đến cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Lãnh đạo huyện cùng người dân vận hành máy cấy.

Trong 60 năm qua (26.3.1961  26.3.2021), di huấn của Người vẫn luôn được 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai. Để thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn, huyện Bắc Mê đã cụ thể hóa thành các nội dung thi đua. Căn cứ nội dung phong trào thi đua với chức năng nhiệm vụ, điều kiện cụ thể trong các cơ, quan đơn vị đăng ký, các tổ chức cơ sở Đảng đã đưa nội dung Tám lời Bác Hồ căn dặn vào nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, phân công các thành viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở phụ trách theo từng lĩnh vực cụ thể, định kỳ hàng tháng, quý tiến hành kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn của từng đơn vị.

Trải qua 60 năm thực hiện lời Bác, đến nay huyện Bắc Mê đã trở thành một huyện kinh tế có bước phát triển khá; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, trung tâm hành chính huyện và trung tâm các xã ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; ứng dụng KHCN, liên kết trong sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực; ia trại chăn nuôi được hình thành, tạo ra một số sản phẩm đặc trưng. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,8%. Đặc biệt, vấn đề an sinh xã hội, làm cho đồng bào được ấm no như Bác Hồ căn dặn được Đảng bộ tỉnh, huyện hết sức quan tâm. Có thể kể đến một trong những chủ trương nhằm giảm nghèo bền vững đang triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong giai đoạn 1, huyện Bắc Mê đã có 127 hộ có nhà mới khang trang được huyện triển khai từ Chương trình làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Giai đoạn 2, huyện sẽ tiến hành hỗ trợ cho 118 hộ và đến nay đã có 31 hộ hoàn thành việc xây dựng nhà và đi vào sử dụng.

Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn, người dân huyện Bắc Mê tích cực tăng gia sản xuất.

 

Có thể khẳng định, việc thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Mê đã và đang ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, có tác động rõ nét đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đặc biệt là tác động đến nhận thức, ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tác phong, lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ở hầu hết các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng sâu sắc, nghiêm túc hơn.

 

 
Ban Xây dựng đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content