VIDEO TIỂU PHẨM TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT


 risperdal notice read risperdal effets secondaires

&skin=Media/modieus.swf&autostart=false&screencolor=2A2A2A&&frontcolor=cccccc&&lightcolor=cccccc&&controlbar=bottom&&repeat=always&" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" name="mpl" id="WindownMP" style="undefined" src="Media/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"> 
STT Tên Video
1 Đừng phạm tội hủy hoại rừng
2 Đi học làm giàu
3 Đừng để lời ru buồn
4 Chuyện của Mai Ly
5 Chung tay bảo vệ biên giới
6 Phá nhổ cây có chứa chất ma túy
7 Tuổi nhỏ góp phần bảo vệ rừng
8 Mình phải tự chủ
9 Đừng tiếp tay cho kẻ xấu
10 Trẻ em có được mang hai quốc tịch
11 Thế thì tôi không ngại
12 Tiền mất tật mang
13 Phải làm theo luật
14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
15 Lửa gần rơm
16 Có Phải vì cái phiếu lý lịch tư pháp
17 Có dừng giải quyết thủ tục hưu trí